88 33 03 03telefontid man-fre fra 9-16

Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelserne er gældende for alle tilbud, ordre, køb og leverancer som er indgået med Byg-Direkte.dk

Tilbudsgivning

Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdatoen med mindre andet er anført. Byg-Direkte.dk medsender som oftest producentens tilbud som bilag, hvor priser er anført ekskl. moms. Du bør derfor være opmærksom at det er prisen som Byg-Direkte.dk anfører inkl. moms som er gældende. Tilbuddet er baseret på bestilling af den samlede mængde.

Bestilling og ordrebekræftelse

Ved bestilling fremsendes en ordrebekræftelse i danske kroner inkl. moms, samt anvisning til betaling eller sikkerhedsstillelse. Bestillingen vil først blive igangsat når Byg-Direkte.dk har modtaget betaling eller sikkerhed påført ordrenummer.

Bestillingskøb

Købet af varen er et bestillingskøb. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg er omfattet af denne betegnelse. Bestillingskøbet er kendetegnet ved, at varen først af sælgeren skal fremstilles til køberen.
Ordren kan som udgangspunkt ikke ændres efter 24 timer, fra modtagelsen af ordrebekræftelsen og kan kun ske skriftligt via mail på info@byg-direkte.dk. Da alle varer fremstilles specielt til dig kan købet ikke fortrydes efter ordreafgivelse. Der er således ingen fortrydelsesret på bestillingsvarer og varer, der fremstilles specielt efter dine individuelle behov.

Priser og betaling

Priser er opgivet i DKK og betales forud til konto i Danske Bank på Reg. 4394 Kontonummer 0013273693. I tilfælde af garantistillelse forfalder leverancen til betaling senest 8 dage efter levering. For sent betaling tillægges 9% rente p.a., samt evt. rykkergebyr på 100 DKK. Sælger udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.

Illustrationer og mål

Alle illustrationer på hjemmesiden er vejledende, og kan derfor afvige afhængig af hvilken producent du vælger. Byg.Direkte.dk tager derfor ikke ansvaret for afvigelser i design, profil, materiale mv., da illustrationerne skal betragtes som vejledende. Da den enkelte producent løbende udvikler sine produkter, kan vi ikke garantere samme design fra gang til gang. Alle mål opgives i udvendige karmmål i bredde x højde.

Levering

Leverancer sker på det anførte leveringstidspunkt på bilag til ordrebekræftelsen. Byg-Direkte.dk tager forbehold for enhver forsinkelse uanset årsag, herunder trafikale problemer, strejke, lock-out, transportskader, fabrikationsfejl mv.. Transportskader skal indsendes skriftligt via formularen på vores hjemmeside inden rimelig tid efter levering.

Montage og vedligeholdelse

Der henvises altid til den enkelte producents anvisninger, som skal være overholdt før Byg-Direkte.dk kan behandle en evt. reklamation. Montage- og vedligeholdelsesvejledninger forefindes sædvanligvis på producentens hjemmeside.

Reklamation

Købeloven finder anvendelse. Købeloven dækker alle fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til stede, da du fik varen leveret. I tilfælde af at en vare er behæftet med fejl eller mangler har du 24 måneders reklamationsret. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering. Såfremt varen har synlige skader opfordrer vi til, at du dokumenterer skaderne med billeder. Vi gør dig endvidere opmærksom på, at du skal indgive reklamationen inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Meddelelse givet inden to måneder efter, at køberen opdagede manglen, er altid rettidig. Såfremt køber har opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Vi anbefaler således, at du reklamerer så hurtigt som muligt. Reklamationer modtages kun skriftligt via formularen på vores hjemmeside, hvor efter Byg-Direkte.dk vil behandle din reklamation inden 2 måneder. Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er. Harpiksudtræk og gennemslag af knaster er ikke reklamationsberettet. Endvidere henvises til den enkelte producents garanti. Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af varen efter kundens modtagelse påføres skader. Reklamationsretten gælder således ikke for fejl eller skader begået ved forkert betjening af varen. Reklamationer behandles alene af produkter som er leveret/monteret i Danmark med brofast adgang (ej Færøerne og Grønland).
Varen, der returneres, skal sendes med forsvarlig emballage. Du får dine penge tilbage samt refunderet dine fragtomkostninger til returnering af varen, hvis din reklamation er berettiget.

Tvister og åbenlyse fejl

Byg-Direkte.dk tager forbehold for åbenlyse fejl i såvel prissætning som tekst, herunder fejl i prissætningen af tilbud. Evt. fejlbehæftet tilbud eller ordre kan til enhver til annulleres eller trækkes tilbage af Byg-Direkte.dk. Hvis der mod forventning opstår uenighed som ikke kan løses ved almindelig dialog, afgøres striden ved de danske domstoles første instans. Evt. udbetaling af erstatning kan på intet tidspunkt overstige værdien af den købte vare, ligesom montage og evt. følgeskader ikke erstattes af Byg-Drrekte.dk. Byg-Direkte.dk’s ansvar for produktskader er begrænset til reglerne om produktansvar, som finder anvendelse på købet. Byg-Direkte.dk påtager sig ikke i noget tilfælde noget videregående ansvar for varen end det ansvar Byg-Direkte.dk kan gøre gældende over for producenten af varen.

Opbevaring af personoplysninger

Byg-Direkte.dk har brug for at registrere dine oplysninger, for at kunne levere varen til dig. Oplysningerne registreres hos Byg-Direkte.dk og opbevares i fem år, hvorefter de slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Byg-Direkte.dk, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dine oplysninger anvendes alene til brug for at opfylde den aftale om køb af varen, som du har indgået med Byg-Direkte.dk. Byg-Direkte.dk offentliggør ikke dine personoplysninger. Vi videregiver alene dine oplysninger, hvis videresendelse er nødvendig for at opfylde købet af varen.

Indsigt

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles i forbindelse med dit køb af varen hos Byg-Direkte.dk. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at begrænse behandlingen og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Dataansvarlig

Byg-Direkte.dk er dataansvarlig for dine afgivne oplysninger. Byg-Direkte.dk har adresse på Østre Gjesingvej 18, 6715 Esbjerg N. Du kan kontakte Byg-Direkte.dk på info@byg-direkte.dk og telefon 88330303.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Byg-Direkte.dk ejes af:

J.V. STEFFENSENS BYGNINGSARTIKLER A/S
Østre Gjesingvej 18
6715 Esbjerg N.

Tlf. 88330303
Mail info@byg-direkte.dk
Cvr. 50077519